Aufrufe
vor 4 Jahren

MoinMoin Flensburg 11 2019

-Anzeige-

-Anzeige- Flensburg -13. März 2019 -Seite 8 Det sœrlige ved vores region Vi glæder os til at se dig! LÆR DANSK! Die Brille GmbH &Co. KG Apenrader Straße 2 24939 Flensburg Telefon 0461/42119 www.die-brille-gmbh.de Vi taler dansk Gode parkeringsmuligheder Danskkurser Tysk/dansk oversættelse Walter Paulsen ·Ostertoft 28 ·24972 Steinbergkirche Mobil: 0176-45715359 walter20061@freenet.de ·www.daenischlerner.de Vi glæder os til deltagerne til vores badminton gruppe også fra den danske side! Har du brug for flere oplysninger? Træningen finder altid sted fredag fra kl. 17.00 til 19.00 på skolen Munkbrarup med forskellige Aldersgrupper. Kontaktperson er Heiko Wolf E-Mail: heiko.wolf@tsv-munkbrarup.de 30% 50% Flensborg (mm) –Éngang om året lægger hele Sydslesvig mærke til, at regionen mellem Flensborg og Rendsborg har et dansk mindretal. Det er, når mindretallet en weekend imaj eller juni inviterer medlemmer og venner til fest, det såkaldte årsmøde. Men også til hverdag lægger den ene eller anden mærke til det, når en bil med Dannebrog-mærkat kører forbi, flaget vajer foran en skolebygning eller partiet SSW slår et slag for mindretalspolitikken i LanddageniKiel. Men hvor kommer de mange danske iregionen fra? Erdet indvandrere fraDanmark?„Nej, det er der faktiskmange iTyskland, der tror, men det er forkert“,fortællerJon Hardon Hansen, der erformand for mindretallets kulturelle hovedorganisation Sydslesvigsk Forening (SSF). „Det danske har hørt til regionen iomkring 1500 år, og regionen har hørt til Danmark i næsten ligeså lang tid. Mindretalletsmedlemmerersom regel Flensborg (mm) –For tiden er det stadig mest afalt et kodeord for de indviede, men snart vil alle kende til det: „2020“. Til næste år vil der være store jubilæumsfester, for Sønderjylland, der hørte til Tyskland fra Aktuelle Infos auch bei facebook! ikkekommet fra Danmark, men har et tysk pasogerfødther.Vi hører simpelthen til her.“ Da den dansk-tyske grænse blev trukket nord for Flensborg, og Sønderjylland blev gen-forenet med Danmark i1920, var det klart for de danske i det nordlige Slesvig-Holsten, atderes hjemstavnikke kom hjem til Danmark. Håbet kimede igen 1864 til 1920, kan festligholde 100-året for genforeningen med Danmark. For det danske mindretal, der dengang måtte blive udenfor,er 2020 også engrund til glæde. Det fester med iSønderjylland og bruger samtidig lejligheden til i Slesvig-Holsten at understrege, at den fredelige grænsedragning ved hjælp af en folkeafstemning lagde fundamentet for noget helt særligt: „Vores forfædre har bygget en bro,hvor dervar en dybafgrund og har sålige så stille henover generationer fået denne kløft mellem dansk og tysk fyldt op. Det er noget helt særligt at overvinde en sådan konflikt, der forekommer uovervindelig imange andre regioner. Det er nogetvifår opmærksomhedfor iEuropa og verden,“ siger SSFformandJon HardonHansen. WIR UND UNSERE RÄDER STEHEN FÜR DIE SAISON BEREIT! 25 JA AHR RE 25 JA AHRE Detdanske mindretal:„Vihører simpelthen til her“ Kodeordet„2020“ Hvert årmødes mindretallet til årsmøde for at nyde samværet ogvise, at det stadig erder. Jon Hardon Hansen er dansk præst på øen Sild og formand for det danske mindretals kulturelle hovedorganisation, Sydslesvigsk Forening (SSF).: …von Dahlke Mo. -Fr. 10.00 -18.00 Uhr ·Sa. 9.30 -16.00 Uhr Z En rigdom vi deler med alle iregionen Flensborg (mm) –Man kangodt gå hen og glemme det til hverdag, men vores dansk-tyske grænseland er faktisk noget helt særligt. Der findes næppe nogen sammenlignelig region i Danmark eller Tyskland, der har et så mangfoldigt kulturliv.„Hos os findes alt idobbelt udgave, og mindretallets arrangementer og tilbud har en meget høj kvalitet. Vi sørger for teater, dans og koncerter fra Danmark på nationalt niveau, jazzkoncerter i verdensklasse og internationale udstillinger med nordiskekunstnere. Det er en utrolig rigdom, som vi gerne deler med alle i regionen“, lyder det sværmende fra SSF-formand Jon Hardon Hansen. De, der forstår dansk, har en stor fordel og kan nyde hele bredden itilbuddet. Men især koncerterne med alt fra klassisk musik, opera og ballet over jazz og folk til pop og rock Fotos: SSF efter Anden Verdenskrig, hvor mange danske og også en hel del tyskere ville flytte grænsen, men idag drømmer de allerfærreste om en ny grænse. Derfor har de danskeiSydslesvig etableret sig som mindretal med egne danske daginstitutioner, skoler, biblioteker, foreninger, menigheder, et politisk parti, en sundhedstjeneste og dagbladet Flensborg Avis. „I dag har vi ikke længere brug for en genforening for at kunne leve et danskliv.Vihar friheden til at leve vores danske identitet og tilværelse iTyskland, og desuden vokser det danske-tyske grænseland mere og mere sammen henover grænsen,“ konstaterer Jon Hardon Hansen med stor tilfredshed. eller også kunstudstillingerne kanalle være med til. Det samme gælder for dem, der er mere til historie end aktuel kunst. På de store landsmuseer i Slesvig kanman se spændende historiske genstande, dansk billedkunst og andre ting, der vidner om regionens danskekultur og tilhørsforholdet til Danmark. Og hvis man vil vide mere om, hvordandendanskebefolkningi Tyskland har haft det siden 1864 og til idag, så bør man tage et smut forbi på mindretallets Danevirke Museum inærheden af Slesvig. Mindre end fem minutters kørsel fra motorvej A7 kan man her også se voldanlægget Danevirke, der erDanmarkshistoriens største levn, Nordens største fortidsminde ogsiden i fjor også UNESCO-verdensarv sammenmed den nærliggende vikingebyHedeby. Foto: Dansk Danseteater

-Anzeige- Flensburg - 13. März 2019 - Seite 9 Det sœrlige ved vores region Padborg (mm) – P.t. arbejder ca. 13.000 arbejdstagere fra Tyskland og 600 arbejdstagere fra Danmark på den anden side af grænsen. De vender tilbage til deres bopæl i hjemlandet mindst én gang om ugen. Disse grænsependlere har fundet fodfæste på arbejdsmarkedet i nabolandet igennem de seneste årtier og er tilfredse med selve arbejdet, arbejdsvilkårene og rammebetingelserne. Da de søgte job i sin tid spurgte mange af dem sig selv, hvordan man mon finder et ledigt job, og hvordan man søger en stilling. Netop på det punkt har det vist sig, at både arbejdsorganisationen og arbejdskulturen til dels er meget forskellige i de to lande. For at opnå en tilfredsstillende beskæftigelse på lang sigt vil det være afgørende, at man er bekendt med arbejdskulturen og forholder sig korrekt. Det samme gør sig gældende for arbejdstagere, som af private årsager overvejer at flytte til nabolandet og beholder arbejdet i det gamle bopælsland. Juridisk set bliver sådanne personer også grænsependlere og vil være omfattet af særlige regler og ordninger. Det aktuelle arbejdsmarked For år tilbage var det grænseoverskridende arbejdsmarked kendetegnet ved stærkt modsatrettede tal og trends. Stor Arbejdsmarked – uden grænser ledighed i det ene land og en god beskæftigelse i det andet virker som en magnet på grænsependlere. I de senere år har beskæftigelsessituationen været god i begge lande, og mange arbejdsgivere taler om en mangel på arbejdskraft. Rammebetingelserne og deres udvikling vil bl.a. spille ind på, hvordan grænsependlertallet vil udvikle sig. Infoboks om arbejdsformidling I Danmark og Tyskland kan man finde mange forskellige stillinger på portaler på internettet. Desuden tilbyder Eures-Büro i Flensburg og projektet „Job over grænsen“ personlig hjælp i forbindelse med jobsøgning og ansøgning. Kontaktinformationerne kan man finde på www.eures-kompas.eu og www. pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/ arbeitsmarkt/Job-over-graensen.php. Inden for skat og social sikring er der også et par ting, man skal være opmærksom på. Grænsependlere har typisk at gøre med to forskellige systemer og bør indhente grundig information, før de starter i et job, og de bør også holde sig opdateret efterfølgende. Regionskontor & Foto: Region Sønderjylland-Schleswig Infocenter tilbyder gratis vejledning og informerer løbende om ændringer i forskellige medier. Infoboks om grænsependlerrådgivning Regionskontoret under Region Sønderjylland-Schleswig har rådgivet grænsependlere, tilflyttere og arbejdsgivere siden 2004. Indtil videre er ca. 47.000 rådsøgende blevet hjulpet. Vejlederne står klar til at yde personlig rådgivning i Padborg, idet der dog skal aftales tid først. Der tilbydes også rådgivning en gang om måneden i Tønder, Leck, Flensburg, Schleswig og Aabenraa, hvor det ikke er nødvendigt at aftale tid først. For yderligere information henvises til www.pendlerinfo.org. Der er mange praktiske ting, man skal være opmærksom på. Men hvis man griber de enkelte emner systematisk an og får grundlæggende vejledning, inden man starter i et job, så er de fleste ting hurtigt gjort. Noget af det første og vigtigste at få ordnet er at søge om et skattekort med tilhørende personnummer, bestille et sygesikringskort og søge om optagelse i en dansk a-kasse. Endvidere kan det anbefales at åbne en dansk bankkonto, så man kan disponere mere fleksibeltoversinfremtidigeindkomst. Da arbejdsmarkedet i Danmark helt grundlæggende er skruet anderledes sammen, bør man seriøst overveje at blive medlem af en dansk fagforening. Man skal dog overveje nøje, om man ønsker at bestille NemID (digital signatur til brug for enhver form for kommunikation med det offentlige). Dette forudsætter nemlig gode danskkundskaber, og at man behersker den digitale informationsteknologi. Begge dele er nødvendigt, da officielle ansøgninger/anmodninger og meddelelser/afgørelser fra det offentlige opnår retskraft via disse systemer, og det således kan få alvorlige konsekvenser, hvis de ikke bliver læst eller forstået korrekt. det er ligegyldigt, hvad du tænder på, for vi har noget for enhver Sie möchten in Dänemark arbeiten? Die EURES-Berater/innen in der Agentur für Arbeit Flensburg / Jobcenter Flensburg beraten Sie gerne zu folgenden Themen: • Bewerbungsunterstützung. • Beratung in Bezug auf eine Arbeitsaufnahme in Dänemark, mit besonderem Fokus auf Grenzpendler. • Informationen zu Stellenangeboten und Vermittlung. Wir bieten Beratung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, auf Wunsch auch in Form von Vorträgen, nach vorheriger Terminabsprache: Kontakt: Tel.: 0461 819 507 Mail: eures.flensburg@arbeitsagentur.de www.eures-kompas.eu Er du interesseret i at arbejde i Danmark? EURES-rådgiverne hos Agentur für Arbeit / Jobcenter Flensburg rådgiver dig omkringe følgende emner: • Gode tips og eksempler til dit CV • Rådgivning vedrørende arbejde i Danmark med særlig fokus på dig som grænsependler • Informationer omkring ledige stillinger og arbejdsformidling Vi rådgiver både arbejdsgivere og arbejdstagere i form af personlige samtaler eller som oplæg efter forudgående aftale: Kontakt: Tel: + 49 461 819 507 Mail: eures.flensburg@arbeitsagentur.de www.eures-kompas.eu Alina Wolf. Badminton turneringssucces for Alina Wolf Dybbøl/Munkbrarup (mm) – I Schleswig-Holstein har den først 10-årige Alina Wolf allerede været Landsmester og hun har nu en fast plads i landskampen, som hun også spiller ud over grænserne i Hamburg og Berlin. På Syd Foto Cup i Gråsten i februar spillede Alina Wolf i aldersgruppen U11 i top division A fra sejr til sejr og tabte kun et sæt. Således kunne den tyske pige fra TSV Munkbrarup nu fejre sin første triumf i Danmark. I holdkamp spiller Alina nu også for Dybbøl klubben og er i øjeblikket på første plads med sit hold. Her spiller Alina sammen med sin bror Felix Wolf (TSV Munkbrarup) og to andere spillere Pelle Lausten og Mads Auerbach fra Dybbøl og har alle spil indtil nu vundet.

MoinMoin